Vanavedessä

Vanavedessä

Soutuprojektille sponsoreita etsiessä paljastui tosiasia – Suomessa tiedetään Talvisodan vapaaehtoisista ja Jatkosodan Suomi-pojista suhteellisen vähän. Virallisella tasolla he kaikki ovat kunniakansalaisia ja heistä pidetään huoli, mutta esim. nuorempi ikäpolvi ei tiedä heistä paljoakaan. Niinpä päätimme kehittää projektia ja laajentaa se lopulta tiivistäen Suomi-poikien tarinat elokuvadokumentiksi ”Vanavedessä ”.

Monien yhteensattumien vaikutuksesta oivallettiin, että elokuvaprojektia kantavana runkona toimisi edellä mainittu soututapahtuma. Tämän hyvin henkilökohtaisen ponnistuksen saattamana kerrotaan Heino Soosalun tarina, nivomalla siihen vielä elossa olevien virolaisten vapaaehtoisten kokemuskertomukset.

Dokumentissa on kyseessä useamman sisäkkäisen henkilötarinan moniääninen esitys, joka kokonaisuudessaan kertoo muualle joutumisesta, koti-ikävästä, rakkaudesta ja vapauden kaipuusta. Sama aihe kietoutuu auki eri tasoilla ja eri henkilöiden kautta.

Dokumentti kertoisi Suomen-pojista historiallisen kuva-aineiston ja välittömän haastattelukerronnan kautta. Syksystä 2018 on Taimi itsekin Suomen-poikien perinneyhdistyksen (SPPY) jäsen, joten dokumentti tuotettaisiin yhteistyössä yhdistyksen kanssa.

Suosittelisimme valmisteella olevaa dokumenttia opetustarkoituksiin yhtäältä omakohtaisen kerrontatavan ja toisaalta yleisinhimillisiä arvoja korostavan tulkinnan vuoksi. Vastaavanlaista dokumenttia opetuksen merkeissä ei tietääksemme ole aikaisemmin tehty, joten näemme siihen akuuttia tarvetta.

Dokumentti on tarkoitus toteuttaa suomen- ja vironkielisenä sekä mahdollisuuksien mukaan kääntää englannin kielelle. Se toteutetaan Suomi-Viro yhteistyönä. Kaikki projektin tukijat mainitaan dokumentin lopputeksteissä.

Theme by Anders Norén