Viron PRVL

Poliisin työn perusarvo on inhimmillisyys. Olen iloinen, että sisarusten Taimin ja Arvon projektilla on sama tavoite. Arvo on poliisinpalveluksessa jo kolmannetta vuosikymmentä. Tänä aikana hän on ollut esimerkkinä monille kollegoille erikoisvalmiuskoulutuksen yksikön vanhempana ohjaajana ja hän pitää poliisiurheilua kunniassa myös vapaa aikana. FinEst Friendship Rowing – tapahtumassa Arvo on esimerkkinä sekä kollegoille kuin myös suurelle yleisölle. Viron ja Suomen poliisiyhteityö on tiivis, mutta Suoemenlahden ylittäminen symbolisoi myös kansojen ystävyyttä. Toivon, että Suomenlahti on Taimille ja Arvolle sama inhimmillinen. Liukasta vettä!

Elmar Vaher

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor

Theme by Anders Norén