Ettevõtmisest

Fin-Est Friendship Rowing on heategevuslik projekt tähistamaks Eesti ja Soome 100.sünnipäeva, sõprust ja julgeolekualast koostööd, mida riigid teevad Läänemere piirkonnas ohutuse tagamiseks. Samuti toetada Pärnu Sõudeklubi noorsportlasi ja treenerit Tatjana Jaansoni.

Theme by Anders Norén