Eesti PPA

Politseitöö alusväärtuseks on inimlikkus. Mul on hea meel, et õe ja venna Taimi ja Arvo ettevõtmine kannab sama eesmärki. Arvo on politseiteenistuses juba kolmandat kümnendit. Selle aja jooksul on ta eriettevalmistuse vaneminstruktorina olnud eeskujuks paljudele kolleegidele ning hoidnud politseisporti au sees ka töövälisel ajal. FinEst Friendship Rowing ettevõtmisega saab Arvo olla eeskujuks nii töökaaslastele kui ka laiemalt kogu rahvale. Eesti ja Soome politseialane koostöö on tihe, kuid ühine Soome lahe ületamine tähistab sümboolselt ka rahvaste sõprust. Loodan, et Soome laht on Taimi ja Arvo sama inimlik. Libedat vett!

Elmar Vaher

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor

Theme by Anders Norén