Arvo Ivanov

Arvo Ivanov alustas politseikarjääri 1990. aastal, kui astus politseikooli. Pärast kooli edukat lõpetamist töötas Arvo mõne aasta kordnikuna ja konstaablina. 1995-1996 oli ta Lääne-Viru kriminaalpolitseis. Just 1996. aasta leidis Arvo oma kutsumuse ning jätkas teenistust politseiinstruktorina.

Kaks aastat enne seda, kui Eesti sai Euroopa Liidu liikmeks, kutsuti Arvo Julgestuspolitsei juurde loodavasse kiirreageerimistalitusse. Tema kogemused ja oskused leidsid rakendust enesekaitse, laskmise ja politseitaktika edasiandmisel. Kui Arvol oli teadmiste ja kogemuste pagas täienenud, siis sai temast ka rahvamasside ohjeldamise instruktor ning ta viib neid koolitusi läbi tänaseni. Politseinikud peavad suutma lahendada väga erinevaid ülesandeid ja situatsioone. Seetõttu on suurepärane, et Arvo suudab kõigele eelnevale lisaks töötada köite abil kõrgustes.

Arvo on alati huvitatud koostööst ning tema isikuomadused teevad temast suurepärase instruktori. Ta täiendab ja uuendab väljaõpet alatasa ning tänu sellele on kiirreageerijate tase järjepidevalt arenenud.

Kogemuste ja oskuste kõrvalt jääb silma Arvo abivalmidus ja inimlikkus, mis mõjuvad töökeskkonnale ja meeskonnale positiivselt. Tema koolitused on hinnatud nii operatiivkeskuses kui ka teistes politseiüksustes. Arvo osaleb meelsasti koos meeskonnaga praktilistel tegevustel – nii saab alati võrrelda teooriat ja praktikat. Arvo on oma meeskonnas, operatiivkeskuses, lugupeetud ning tema kirjeldamisel kuuleb kõige rohkem sõna “inimlikkus”.

Töö instruktorina nõuab väga head füüsilist vormi. Arvo on sportlik, teda huvitavad käsivõitlustreeningud ning ta on mitu korda läbinud jooksumaratoni. Vaba aja veedab ta meelsasti koos perega, näiteks ühiselt suvekodu kõpitsedes või Eestimaa loodust avastades.

Kirjutas:

Arvo esimees

Vanemkorrakaitseametnik politseimajor

Meelis Niinemets

 

Theme by Anders Norén