Alar ja Liivika Ivanov

Meie oleme perekond Ivanov. Mina, Alar, olen Taimi ja Arvo noorem vend. Liivika on minu abikaasa. Meil on kolm toredat last. Oleme Liivikaga mõlemad lapsest saadik spordiga tegelenud ja meie lapsedki tegelevad rohkemal või vähemal määral spordiga. Mina olen väike-ettevõtja ehituse alal ja harrastan koos perega rulluisutamist ja ujumist. Samuti tegutsen ma vabatahtliku treenerina ning annan noortele rulluisutamise huvilistele treeninguid Rakvere Bont Rulluisuklubis.

Liivika algatusel korraldasime 2012. aastal Rakveres esimesed rulluisukoolitused, mille tulemusena sündis idee luua piirkonda esimene rulluisuklubi. Tänaseks on Rakvere Bont Rulluisuklubist kasvanud korralik spordiühendus. Meie kohustuseks on kujunenud igal aastal klubi noorte erinevatele võistlustele registreerimine ja kogu sellega seonduva haldamine. Traditsiooniks on saanud osalemine nii Jurmala kui ka Berliini rulluisumaratonidel. 2014 aastal valiti meie pere Lääne-Virumaa maakonna kõige sportlikumaks perekonnaks.

Liivika on meie pere süda. Ta on majandusinimene ning kõik tema otsused sünnivad analüüside ja kalulatsioonide põhjal. Liivika hindab kõrgelt kaasatust ja koostööd. Auditeerides europrojekte siseministeeriumi esmatasandi kontrolörina on ta saanud väärtusliku kogemuse ja hea ülevaate projektimaailmast.

2017.aasta jõuludel olime perega Soomes koos Taimi ja Arvoga kui Fin-Est Friendship Rowing projekti idee sündis. Liivika jäädvustas fotole momendi kui Taimi ja Arvo käed lõid ja otsustasid sellele uuele teekonnale asuda. Liivikale on südamelähedane kõik, mis puudutab lapsi, noori ja eakaid, sest noored on meie tulevik ja vanadusest ei pääse meist keegi.

Projekti raames abistan mina meeskonda transpordi ja tehnikaga seotud küsimustes. Liivika vastutab aga projekti raamatupidamise ja finantsosa eest. Olen oma õe ja venna õle väga uhke ja meie pere toetab neid igati selle ägeda projekti elluviimisel. Meeskonnas peitub jõud ja koostöö viib sihile! Elagu Eesti ja Soome!

Theme by Anders Norén