Talvesõja puhkemise aastapäeval 30. novembril 2020 avati Soome Talvesõja-muuseumis Kuhmos mälestustahvel ja -matrikkel seitsmele Eesti-Ingeri Kullaküla noorukile, kes võitlesid Talvesõjas Sissipataljoona-5 ridades.
Tahvlil on sõdades võidelnud soomepoiste moto “SOOME VABADUSE JA EESTI AU EEST”.Tahvel anti üle Kuhmo linna talvesõjamuuseumile ja selle võttis vastu parlamendiliige, Kuhmo linnavolikogu esimees Tuomas Kettunen. Muuseumijuhatajale, Hilkka Tampiole, anti üle Soomepoiste Pärimusühingu standard. Hilkka Tampio panus sündmuse korraldamisel oli kaalukas.
Sündmusel osalesid veel Kuhmo sõjaajaloo asjatundjad, reservohvitseride esindus ja veteranide pärimusühingu liikmed. Mitmes sõnavõtus rõhutati, et Talvesõja ajalugu nõuab täiendamist, eriti Eesti vabatahtlike osas.
Üritus viidi läbi vastavalt Kuhmo linna Covid-19 juhistele, mis sisaldab muu hulgas maskikohustust.