Taimi Komulaise Ja Taisto Raudalaise südamlik kohtumine teeneka Soomepoisi Raul Kuutma kodus Meriväljal.