Kohtusime Lasnamäe Hoiuraamatukogus ajaloolastega kelle lähisugulaste seas on Soomepoisse. Peeter Kivimäe meenutas oma isa ja onu Soome minekut ja nende elu sovjetiajal. Samas vestlesime ajaloolaste Peep Pillaku ja Heini Vilbiksiga nende tööst Soomepoiste andmete kogumisel ja täpsustamisel.