Dokumentaalfilm

KIILUVEES

Sõprussõudmis-projektile sponsoreid otsides selgus, et Soomes ei teata Talvesõja vabatahtlikest ja Jätkusõja Soome-poistest kuigi palju. Ametlikult on nad küll kuulutatud Soome aukodanikeks ja nende tervise eest hoolitsetakse, ent hoolimata sellest pole noorem põlv neist kuigivõrd kuulnud. Nõnda otsustasime laiendada oma projekti, produtseerides Soome-poistest jutustava dokumentaalfilmi ”Kiiluvees”.

Mitme kokkusattumuse tulemusel mõistsime, et filmi kandvaks süzheeks jääb endiselt seesama sõudmine. Selle väga isikliku pingutuse taustal aga räägitakse lugu Soome-poisist Heino (alias Heimo) Soosalust, põimides sellesse kaasajal veel elus olevate vabatahtlike lugusid.

Filmidokument jutustab Soome-poistest, toetudes peamiselt vahetutele intervjuudele, ent kasutab võimalusel ka ajaloolist filmimaterjali ja fotosid. Dokumentaalfilm kujuneb nii mitme üksteist täiendava isikuloo polüfooniaks, milles jäävad kõlama võõrsile sattumise, koduigatsuse, inimarmastuse ja vabadusiha kammertoonid. Samad teemad hargnevad lahti eri aegadel, eri tasanditel ja erinevate isikute poolt esitatuna.

2018. aasta sügisest on ka Taimi Komulainen ise Soome-poiste Pärimusühingu (SPPY) liige, ja nõnda sünnib film tihedas koostöös selle organisatsiooni liikmetega.

Filmitegijad rõhutavad omalt poolt dokumentaalfilmi õppeotstarvet ühelt poolt selle üksikisikust lähtuva jutustamislaadi ja teisalt üldinimlike väärtusi rõhutava hoiaku tõttu. Sellelaadset dokumentaali, mis sobiks näitamiseks ka koolides, ei ole varem vändatud. Filmitegijate meelest on sellist kindlasti vaja, sest  nonde noorte meeste toonaseid valikuid peab väärtustama ja katkematut ajaloomälu alal hoidma.

Film subtritreerotakse soome- ja eestikeelsena, samuti on mõeldud ingliskeelsetele subtiitritele.

Film valmib Soome-Eesti koostööna. Kõik selles filmiprojektis osalejad ja selle toetajad mainitakse ära lõputiitrites.

Theme by Anders Norén